Jsme projekční kancelář zabývající se komplexním řešením staveb od studie až po jejich realizaci. Od poznání místa a jeho obyvatel směřujeme k vizi a jejímu uskutečnění.

Martin Hudec, MArchD

Ing. Jiří Drtil

Bc. Adéla Janáková

Ing. arch. Lukáš Kloz

Ing. Michaela Kocmanová

Ing. arch. Iveta Pavlíková

Ing. arch. Anna Vránová

 

office@versumarchitekti.cz

 

Vrchlického sad 1894/4

Brno 602 00

/

Versum architekti, s.r.o.

IČ: 11791080, DIČ: CZ11791080

 

Martin Hudec, jednatel společnosti

Autorizovaný architekt ČKA, číslo autorizace 04829, obor architektura (A.1)